• Login
  • Search Icon

Premie/Afslag berekenings

July 2011

BARRETT SCHOEMAN, LANDBOU-EKONOOM: MARKOMGEWING, GRAAN SA

Tabel 1 toon ‘n vergelyking van hoe kontantmarkpryse sedert 13 Mei 2011 tot 17 Junie 2011 verander het.

Witmielies
Nigel se premie het vanaf R35/ton tot R14/ton afgeneem. Produsente op Middelburg se premie het vanaf R97/ton tot R117/ton toegeneem, terwyl Lydenburg se premie steeds R37/ton is. Die diskonto op Ogies en Kendal het onderskeidelik vanaf R15/ton en R9/ton tot ‘n diskonto van R35/ton en R29/ton gestyg. Bronkhorstspruit en Marble Hall se premies van R15/ton en R61/ton het weggeval. Bergville se premie van R324/ton het tot R207/ton verswak. Ladybrand verdien steeds ‘n premie van R10/ton. Clocolan en Fouriesburg bied tans geen premies aan nie. De Brug verdien ‘n premie van R173/ton en Wesselsbron ‘n premie van R143/ton. Kroonstad bied ‘n premie van R82/ton aan.

Geelmielies
Nigel se diskonto het verswak vanaf R5/ton tot ‘n diskonto van R23/ton. Produsente op Middelburg se premie is R37/ton. Ogies, Kendal, Bronkhorstspruit en Marble Hall se diskonto het onveranderd gebly. Ladybrand verdien geen premie op geelmielies nie terwyl De Brug en Wesselsbron onderskeidelik ‘n premie van R173/ton en R143/ton aanbied. Clocolan en Fouriesburg bied slegs ‘n diskonto op geelmielies van onderskeidelik R11/ton en R9/ton. Produsente in die Oranjerivierstreek se premie het vanaf R175/ton tot R215/ton gestyg.

Sorghum
Heidelberg en Standerton se premies het onderskeidelik vanaf R77/ton en R78/ton tot R37/ton en R38/ton gedaal. Platrand se premie het vanaf R153/ton tot R138/ton gedaal. Sasolburg se premie het ook tot R33/ton vir GM’s gedaal. Die premie op Parys het  afgeneem vanaf R423/ton tot R133/ton.

Sonneblomsaad
Daar word geen premie vir sonneblomsaad op Kendal, Bronkhorstspruit en Marble Hall aangebied nie. Ladybrand bied nog ‘n premie van R30/ton aan.

Kliek op  https://www.grainsa.co.za/documents/SAGraan%20Julie%202011_Kontantmarkprysinligting.pdf  vir die volledige artikel.

Publication: July 2011

Section: Markoorsig

Search