• Login
  • Search Icon

NAMPO kom Wes-Kaap toe

March 2018

TOIT WESSELS, assistentbestuurder: NAMPO en Bemarking, Graan SA

Graan SA en Bredasdorp Mega Park NPC het ‘n samewerkingsooreenkoms geteken om ‘n landbou- en nywerheidstentoonstelling te Mega Park NPC op Bredas­dorp van 12 tot 15 September vanjaar aan te bied.

Dié handel- en vee-ekspo gaan poog om iets vir elkeen in landbou te bied en het ten doel om die basis as landbou-inligtingsverskaffer, markplek, netwerkgeleentheid en bymekaarkomplek vir almal wat belang het by landbou, te vestig.

Landbouers in die Kaap word ‘n uitstekende geleentheid gebied om die pryse en gehalte van trekkers en ander landboutoerusting gelyktydig op een terrein te vergelyk. Die landbouskou gaan ‘n platform vestig om boerderywenke uit te ruil en van nuwe bewerkings- en verbeterde boerderymetodes kennis te neem.

Mnr Jannie de Villiers (HUB van Graan SA) het gesê dat Graan SA graag hul kundigheid met Bredasdorp Mega Park NPC wil deel om ‘n bydrae tot landbou in die Wes-Kaap te maak. Vir verdere navrae, kontak Toit Wessels by 086 004 7246 of toit@grainsa.co.za
 

Publication: March 2018

Section: Grain SA

Search