Previous Page  19 / 21 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 21 Next Page
Page Background

XIX

Type of source

Author/Person

Institution

Date

Magazines and newspapers

Government Gazette

1978 - 2016

Die Burger

20 Mei 1999

Die Landman

1967 - 1979

SA Graan/Grain

2000 - 2016

Mielies/Maize

1980 - 1999

NOPO Nuus

1996

South African legislation

1910 - 2016

Landbouweekblad

Graan-geboorte vol pyn en vreugde 26 June 1999

Farmers Weekly

“Let’s make a dop”

22 March 2011

Studies

Lulama Ndibongo Traub and

TS Jayne – Michigan State

University

The Effects of Market Reformon Maize

Marketing Margins in South Africa:

An empirical study

October 2004

Nick Vink

Review of agricultural policies and

support instruments 1994 - 2007

2008

Hendrik P van Schalkwyk

Demand relations of oilseed products

in South Africa

July 2003

Frikkie Liebenberg and

Philip G Pardey

South African Agricultural Production

and Productivity Patterns

2010

JH Theron

’n Voorstudie: Die Groot Mieliestryd

– Die Breuk in die Mieliebedryf in

Suid-Afrika, 1966 - 1980

October 1986

F Liebenberg

The Shifting Patterns of Agricultural

Production and Productivity

2010

Prof SC Gous (On behalf of

NAMPO and the Maize Board)

Die binnelandse bemarking van mielies

in die RSA, 1983 – ’n statusverslag

1983

Stefan Schirmer

Market Regulation and Agricultural

Development: The South African

State’s Performance, 1910 - 1960

2001

Prof IJ Lambrechts

et al

Ondersoek na beheer oor en onder-

steuning van die koring- en koring-

verwerkingsbedryfstakke in die

buiteland: ’n vergelykende studie

1989

Journals

Maize Board

Mielieraad 50 jaar

1987

Wheat Board

Koringraad 50 jaar

1985

Bokomo

Bokomo 75 jaar van heilsaamheid

1995

PF van der Schyff, CS van

Eeden, CAN Preller,

Bothaville City Council,

Potchefstroom University

(Department History)

Bothaville en sy mense

1994

SOURCES